واتر استاپ ها

واتر استاپ ها از نشت و عبور آب در درزهای اجرایی، انبساطی و مقاطع بتن ریزی جلوگیری به عمل می آورند، که با توجه به نوع مقطع مورد کاربرد و شدت فشار سیال شکل و حفره های آنها که مطابق با استاندارد های جهانی طراحی گردیده اند، تغییر می کند.

خانه محصولات

واتر استاپ ها

واتراستاپ های تیپ E

Water Stops Type E

مشخصات

(تخت)جهت درزهای اجرایی به کار برده می شود و وظیفه این نوع تیپ ها در درزهای اجرایی ، حفظ ممانعت از عبور آب درون درزها است.

موارد استفاده

-----

واتراستاپ های تیپ O

Water Stops Type O

مشخصات

(حفره دار)جهت استفاده در درزهای انبساط و انقباض به کار رفته و به لحاظ حفره میانی واتر استاپ و قابلیت تغییر شکل زیاد مانع عبور آب در اثر جابه جایی درزها شده و در برابر فشار هیدرولیکی و نیز جا به جایی طولی و کششی و انقباضی مقاوم است.

موارد استفاده

-----

نحوه اتصال واتراستاپ تخت

water stop

مشخصات

( تخت پشت صاف)برای درزهای اجرایی بین فونداسیون و دیوار برشی و کف به کار می رود.

موارد استفاده

-----

واتراستاپ های تیپ K

Water Stops Type K

مشخصات

جهت گوشه های بتن به کار می رود.

موارد استفاده

-----

واتراستاپ های تیپ L

Water Stops Type L

مشخصات

جهت گوشه های بتن به کار می رود.

موارد استفاده

-----

واتراستاپ تیپ U

Water Stops Type U

مشخصات

جهت درزهای بتن به کار می رود.

موارد استفاده

-----

واتراستاپ هیدروفیلی

Hydrofil Water Stops

مشخصات

واتراستاپ ترموپلاستیک منبسط شونده یک واتر استاپ نازک باقابلیت انبساط برگش پذیر است که براساس آخرین فناوری روز طراحی شده است درحالی که مشگلات واتراستاپهای بنتونیتی درهنگام اجرای بتن ریزی وبهره برداری ازآن راندارد.ملاحظات بسیاری درطراحی این واتراستاپ درنظرگرفته شده است تابراین مشکلات چیره گردد.

موارد استفاده

نصب درشرایط بادسترسی محدود ،قابل نصب برسطوح دندانه داربه دلیل انعطاف پذیری ونازک بودن ،قابل نصب توسط میخ وچسب و....،بدون نیاز به جوش دادن یااستفاده ازتکنیکهای ویژه جهت اتصال،قابلیت انبساط درآب آشامیدنی .مقطر ودریا، کاهش ریسک عدم آببندی لبه ها به خاطر شکل نازک این واتراستاپ،انبساط اولیه باتاخیر،حفظ حالت حتی هنگام مواجهه بادمای بالا(هشتاد درجه سانتیگراد)،مناسب جهت استفاده درسازه های نگهدارنده آب آشامیدنی، قابلیت تورم برگت پذیر بصورت نامحدود (حتی درصورت قرارگیری درسیکل تری وخشکی پی درپی باحف حالت وعدم دفرمه شدن)

ورق ژئو ممبران Geomembran Sheet

Geomembran Sheet

مشخصات

ژئوممبران یکی از بزرگترین زیرمجموعه های ژئوسنتیکمی باشد که به موثرترین و شناخته شده ترین عایق مهندسی، صنعتی و کشاورزی معروف است، که فرآورده ای از جنس پلیمر و و ظیفه اصلی آن ایزولاسیون در کاربردهای گوناگون می باشد.

موارد استفاده

ایزولاسیون استخرهای کشاورزی و پرورش آبزیان، تصفیه خانه ها و مخازن آب و فاضلاب و کانال های انتقال آب - عایق بندی مخازن نفت و گاز و پتروشیمی - سدهای خاکی و دریاچه های مصنوعی - حوضچه های معادن و مخازن دفن زباله

خانه محصولات

واتر استاپ ها