روان کننده های بتن

برپایه نفتالین، لیگنو، کربوکسیلات با توجه به شرایط خاص مصرف هر یک از آنها تولید و عرضه می گردند. این محصولات در مجموع سبب افزایش روانی، افزایش کارآیی بتن، افزایش مقاومت فشاری در بتن شده و با تمامی سیمان ها و افزودنی های حباب دار سازگاری دارند.

خانه محصولات

روان کننده های بتن

فوق روان کننده RSP1

Reobilt SP1

مشخصات

SP1 افزودنی است که به منظور کاهش آب و افزایش قدرت کارآیی بتن و همچنین سهولت اجراء، حفظ زمان گیرش سیمان در حد معمول و همچنین افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن، استفاده می گردد. این محصول بر پایه نفتالین سولفونات فرمالدئید ساخته شده است و به صورت مایع عرضه می گردد.

موارد استفاده

تولید بتن خود تراکم، افزایش انسجام بتن، جلوگیری از خزش و انقباض، اجرای بتن دالها، پی ها، ستون ها و دیوار ها و پلها

فوق روان کننده RN30

Reobilt N30

مشخصات

R-N30 دارای خاصیت کاهندگی آب و افزایش دهنده میزان کارآیی بتن می باشد. محبوس شدن آب اضافی در بتن منجر به پیدایش حفره ها و حباب های بزرگ در بتن سخت شده می گردد و کاهش مقاومت های مکانیکی و پایایی ( دوام) بتن و همچنین افزایش نفوذپذیری در برابر یون های مخرب را به همراه دارد. از سوی دیگر در راستای افزایش آب، میزان مصرف سیمان نیز افزایش پیدا می کند که این امر موجب بالا بردن میزان قلیایی بتن و هزینه می شود، با استفاده از افزودنی R-N30 کاهش قابل ملاحظه نسبت آب به سیمان فراهم می گردد. کاهش میزان آب باعث افزایش قابل ملاحظه مقاومت بتن در سنین مختلف میگردد. و در همین راستا نفوذ پذیری بتن کاهش پیدا کرده در نتیجه دوام (پایایی) بتن افزایش پیدا می کند.

موارد استفاده

تولید بتن آماده، بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور، ساخت بتن برای حمل مسافت های طولانی، کف سخت صنعتی، بتن های حجیم ، قالب های لغزان و پیش تنیده

فوق روان کننده RN30R

Reobilt N30R

مشخصات

R-N30R بر پایه پلی نفتالین و مشتقات گلوکنات تهیه گردیده است. این افزودنی دارای خاصیت کاهندگی نسبت آب به سیمان می باشد که این امر از محبوس شدن مولکولهای آب در درون بتن و ایجاد حفره ( سرطانی شدن بتن) جلوگیری به عمل می آورد و همچنین باعث افزایش قابل ملاحظه مقاومت بتن در سنین مختلف میگردد. R-N30R با دارا بودن خاصیت دیر گیر کنندگی ، مدت زمان کارپذیری بتن را افزایش می دهد و در زمان گیرش بتن تاخیر ایجاد می کند.

موارد استفاده

کاهش نسبت آب به سیمان، افزایش اسلامپ ، دیرگیر کنندگی، ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح ، ساخت بتن برای حمل مسافت های طولانی، بتن های حجیم ، قالب های لغزان و پیش تنیده

فوق روان کننده R2000M

Reobilt N30R

مشخصات

R-N30R بر پایه پلی نفتالین و مشتقات گلوکنات تهیه گردیده است. این افزودنی دارای خاصیت کاهندگی نسبت آب به سیمان می باشد که این امر از محبوس شدن مولکولهای آب در درون بتن و ایجاد حفره ( سرطانی شدن بتن) جلوگیری به عمل می آورد و همچنین باعث افزایش قابل ملاحظه مقاومت بتن در سنین مختلف میگردد. R-N30R با دارا بودن خاصیت دیر گیر کنندگی ، مدت زمان کارپذیری بتن را افزایش می دهد و در زمان گیرش بتن تاخیر ایجاد می کند.

موارد استفاده

کاهش نسبت آب به سیمان، افزایش اسلامپ ، دیرگیر کنندگی، ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح ، ساخت بتن برای حمل مسافت های طولانی، بتن های حجیم ، قالب های لغزان و پیش تنیده

فوق روان کننده R561

Reobilt 561

مشخصات

-561 بر پایه SNF نفتالین سولفونات فرمالدئید، جهت افزایش کارآیی و روانی بتن بدون افزایش میزان آب و دیگر مصالح مصرفی فرموله گردیده است. R-561 مانند دیگر روان کننده ها کاهش مقدار آب به سیمان W/C را به دنبال دارد، که در نتیجه کاهش نسبت آب به سیمان در کاهش هزینه ها، کاهش خزش، جمع شدگی و کاهش تنش های گرمایی ناشی از تولید گرمای حاصل از هیدراسیون سیمان و همچنین حفاظت محیط زیست، راهی به سوی توسعه پایدار موثر است.

موارد استفاده

بتن حاوی میکروسیلیس ، اجرای بتن دال ها، پی ها، ستون ها و .... ، ساخت کف های سخت صنعتی ، بتن پمپ پذیر

روان کننده PLD21

Plastipas LD21

مشخصات

روان کننده P-LD21 اولین نسل تولید شده افزودنی می باشد که بر پایه لیگنوسولفونات بوده که از آن می توان به عنوان افزودنی کاهنده آب، با حفظ کارآیی بتن و همچنین افزایش مدت زمان کارایی بتن و تأخیر در زمان گیرش بکار برد.

موارد استفاده

در بتن با نسبت آب به سیمان برابر با بتن شاهد، باعث افزایش روانی بتن شده و بتن را بدون کاهش مقاومت کارپذیرتر می کند، در بتن با نسبت آب به سیمان کمتر نسبت به بتن شاهد، روانی کافی را به بتن می دهد و باعث افزایش مقاومت بتن می شود، تأخیر در زمان گیرش بتن مناسب در زمانهای حمل طولانی و همچنین اجرا در هوای گرم، بتن ریزی در هوای گرم، بتن ریزی با استفاده پمپ، ساخت بتن با استفاده از مصالح شکسته، بتن ریزی تیرها، ستونه و دیوارهای برشی

روان کننده PL25

Plastipas L25

مشخصات

P-L25 تولید شده بر پایه لیگنوسولفونات می باشد، این محصول روان کننده ای است که می تواند ذرات سیمان را پراکنده و پخش نماید، و همچنین میتواند کارآیی بتن را بدون ازیاد آب افزایش دهد و هم اینکه آب آزاد بتن را کاهش دهد. در نتیجه ایجاد روانی بیشتر، سبب کاهش عیار بتن می شود و منجر به کاهش هزینه تمام شده سازه بتنی و بالا رفتن کیفیت آن میگردد.

موارد استفاده

در بتن پیش تنیده، در پروژه هایی که به دلیل فشردگی آرماتورها نیاز به بتن روان باشد، در تولید آجر و بلوک بتنی، در مواردی که کاهش آب به منظور کاهش نفوذ پذیری مد نظر باشد، بتن ریزی در هوای گرم

ابر روان کننده GC110

Gelenom C110

مشخصات

ماده کاهنده بسیار قوی آب و افزایش دهنده قوی کارآیی بتن و مقاومت فشاری، این محصول فاقد یون کلر می باشد، جهت مصرف در بتن آماده، بتن پیش ساخته و تولید بتن با مقاومت فشاری بالا و همچنین جهت افزایش کارآیی بتن، روانی بتن مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول دارای زنجیره های مولکولی اصلی و فرعی می باشد، که در زمان اختلاط آن در ملات سیمان و آب، یون های باردار به دور دانه های سیمان با ایجاد نیروی استریک هیندرنس بین زنجیره های فرعی موجب دفع ذرات سیمان می گردد.

موارد استفاده

خاصیت پخش کنندگی عالی سیمان، افزودنی ایده آل جهت صنایع بتن آماده و پیش ساخته، مورد مصرف در طرح هایی که باید نسبت آب به سیمان کم باشد، امکان تولید بتن با مقاومت فشاری اولیه و دراز مدت بالا، عدم نیاز به ویراتور،کاهش حباب هوا و در نتیجه تشکیل بتن با تراکم بالاتر ،امکان صرفه جویی در انرژی عمل آوری با بخار در قطعات بتن پیش ساخته، افزایش چسبندگی بتن به فولاد

ابر روان کننده GC100

Gelenom C100

مشخصات

این محصول فاقد یون کلر می باشد، به منظور استفاده در تولید بتن های توانمند و تولید بتن با مقاومت فشاری بالا و همچنین جهت افزایش کارآیی بتن، روانی بتن و تولید بتن آماده مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول در شروع هیداراتاسیون با دارا بودن زنجیره های ملکولی جانبی باعث افزایش الکتریسته ساکن موجود در ذرات سیمان می گردند و همچنین با ایجاد نیروی دافعه الکترونی بین ذرات ، موجب پخش شدن ذرات سیمان می شوند.

موارد استفاده

خاصیت پخش کنندگی عالی سیمان، افزودنی ایده آل جهت صنایع بتن آماده و پیش ساخته، مورد مصرف در طرح هایی که باید نسبت آب به سیمان کم باشد، امکان تولید بتن با مقاومت فشاری اولیه و دراز مدت بالا، کاهش حباب هوا و در نتیجه تشکیل بتن با تراکم بالاتر، امکان صرفه جویی در انرژی عمل آوری با بخار در قطعات بتن پیش ساخته ، تاثیر بر روی بتن سخت شده، دارای قابلیت حفظ اسلامپ تا 30 دقیقه.

ابر روان کننده GC100R

Gelenom C100R

مشخصات

کاهش دهنده قوی آب بتن، افزایش دهنده کارآیی بتن با ایجاد تاخیر در زمان گیرش، این محصول امکان ساخت بتن با قابلیت حفظ کارایی بین ۴۰ تا ۶۰ دقیقه را بسته به میزان مصرف اولیه و روانی اولیه را ایجاد می نماید. و همچنین از آب انداختگی و جدا شدن سنگدانه ها از هم جلوگیری می نماید.

موارد استفاده

خاصیت پخش کنندگی عالی سیمان، افزودنی ایده آل جهت صنایع بتن آماده و پیش ساخته، مورد مصرف در طرح هایی که باید نسبت آب به سیمان کم باشد، امکان تولید بتن با مقاومت فشاری اولیه و دراز مدت بالا، کاهش حباب هوا و جلوگیری از حبس هوا در بتن در نتیجه تشکیل بتن با تراکم بالاتر، امکان صرفه جویی در انرژی عمل آوری با بخار در قطعات بتن پیش ساخته ، تاثیر بر روی بتن سخت شده.

ابر روان کننده GC80

Gelenom C80

مشخصات

G-C-80 ماده کاهنده قوی آب در اختلاط بتن و افزایش دهنده و ایجاد کننده مقاومت فشاری زودرس بتن. این محصول باعث افزایش کارآیی بتن می شود، بنابراین موجب ایجاد سادگی بتن ریزی در قالبهایی با آرماتور انبوه می شود و همچنین در موقعیت های غیر قابل دسترس بدون نیاز به لرزاندن برای ساخت قطعات پیش ساخته به کار می رود.

موارد استفاده

تولید بتن با مقاومت بالا همراه با کاهش نسبت آب به سیمان، کاهش عیار سیمان در بتن، کاهش نفوذپذیری بتن ، جلوگیری از آب انداختگی و جداشدگی آب از سنگدانه ها ، حذف انرژی لازم برای بتن ریزی ، تراکم عمل آوری، افزایش توان تولید ، بهبود سطح ظاهری، تولید قطعات بتنی با دوام

ابر روان کننده GCL60

Gelenome CL60

مشخصات

G-CL60 یک روان کننده تخصصی با قابلیت حفظ کارآیی بتن در حالت خمیری می باشد. از G-CL60 برای ساخت بتن با روانی بالا استفاده می گردد، بطوری که بتنی خود تراز بدست آید. با انواع سیمان پرتلند سازگاری دارد و همچنین دارای قابلیت کاربرد همزمان میکروسیلیس و سایر مواد پوزولانی می باشد. این محصول با ایجاد قابلیت روانی در بتن، باعث بهبود خروج حباب های هوای حبس شده در بتن و ملات می گردد و در موارد تراکم آرماتور و یا در ترمیم المان هایی که با حضور آرماتور ها جایدهی بتن را با مشکل رو به رو می کنند، سودمند می باشد.

موارد استفاده

ساخت بتن با تراکم آرماتور زیاد، ساخت بتن های نفوذ ناپذیر ، ساخت بتن با مقاومت بالا در سنین اولیه و نهایی، ساخت ملات های تزریقی ، صنایع بتن آماده و حمل بتن با فواصل طولانی ، کاهش نسبت آب به سیمان، کاهش استهلاک پمپ بتن

فوق روان کننده R851

Reobilt 851

مشخصات

-851بر پایه نفتالین و پلیمر های مصنوعی ، برای تولید بتن های توانمند فرموله شده است. این محصول یکی از موثرترین تقلیل دهنده های آب می باشد. با استفاده از فوق روان کننده R-851 یک بتن توانمند با اسلامپ بالا که به راحتی جاری می شود و در عین حال فاقد جدا شدگی است بدست می آید که در عین حال تغییری در زمان گیرش بتن ایجاد نمی کند. R-851 بطور قابل ملاحظه ای خواص بتن تازه و سخت شده را بهبود می بخشد.

موارد استفاده

بتن حاوی میکروسیلیس ، ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح ، بتن حجیم، بتن ریزی در هوای گرم ، بتن پمپ پذیر

خانه محصولات

روان کننده های بتن